Propozície na Račiansky kros 2019 zima

Lesný beh pohorím Malých Karpát s dĺžkami traťe 9 km a 15 km.

Organizátor: občianske združenie PERUN o.z. v spolupráci s MČ Bratislava-Rača

Miesto: Knižková dolina, Bratislava – Rača (Amfiteáter Rača), klik na mapu štartu

Dátum: nedeľa 17. 02. 2019

Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 8:15 hod. do 9:50 hod.      

Trať 1: 15 km / 446 m celkové prevýšenie

https://connect.garmin.com/modern/activity/3086682478

ŠTART- Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko (380), Zbojníčka (410), Bystrické (415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), Pánova lúka (390), Vypálenisko (380), Knižková dolina (205 m.n.m.) -CIEĽ

RK trat 15km


Kategórie: muži 15-M (do 39r.), 15-M40 (40.r - 49r.), 15-M50 (50r. - 59r.), 15-M60 (nad 60r.)

                  ženy 15-Z (do 34r.), 15-Z35 (35r. - 44r.) a 15-Z45 (nad 45r.)


Trať 2: 9 km / 320 m celkové prevýšenie, stiahni si GPS súbory GPX, KML, TCX 

https://www.runtastic.com/en/routes/raciansky-kros-9-km

ŠTART- Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko (380), Zbojníčka (410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou, Pánova lúka (390, Vypálenisko (380), Knižková dolina (205 m.n.m.) -CIEĽ


Kategórie: muži 9-M s hendikepom (dosiahnutý čas sa vynásobí koeficientom podľa veku a to bude určujúce pri vyhodnotení výsledkov)

                  ženy 9-Z s hendikepom (dosiahnutý čas sa vynásobí koeficientom podľa veku a to bude určujúce pri vyhodnotení výsledkov)

Rozhodujúci je rok narodenia.

Štartovné: prihlásení (aj uhradené) do 14. 02. 2019 sumu 10 €

                   prihlásení 15. 02. 2019 a neskôr alebo na mieste sumu 13 €

                  štartovné prosím uhraďte na č.ú. 2500827935 / 8330, (Fio banka, a.s.)

                   IBAN: SK09 8330 0000 0025 0082 7935     BIC: FIOZSKBAXXX

                   VS: viď email o potvrdeni prihlášky alebo v štartovej listine

                  do poznámky ku platbe uveďte prosím aj meno a priezvisko

Registrácia: online na https://   do 14. 02. 2019

                    po tomto termíne na mieste štartu od 8:15 hod. do 9:50 hod. 

Ceny: prví traja v kategóriách dostanú vecné ceny

          (podmienkou odmeňovania je účasť minimálne 3 súťažiacich v kategórii)

Štartovné obsahuje:  občerstvenie na trati a v cieli

                                  domáca nátierka s chlebom

                                  čaj / limonáda

                                  účasť v tombole

Meranie časov: meranie bude zabezpečené manuálnou časomierov

Tombola: po vyhodnotením a vyhlásením víťazov v jednotlivých kategóriách (okolo 12:30)

                

Občerstvenie: pri dlhšej 15km trati na 7km/11km a kratšej 9km trati na 5km

                                      - voda, čaj, jonťak, kofola, ovocie, sladkosti, slané 

                        štart/cieľ - kotlíková vegetariánska polievka, chlieb s domácimi pomazánkami

                                        čaj, kofola, voda, limonáda, ovocie, sladkosti, slané                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Kontakt: PERUN o.z., IČO: 42136971

               Rasťo Uličný, 0907 397 379, racianskykos@gmail.com

Ako sa tam dostať: Klik na mapu alebo autom zo smeru z centra Bartislavy zo Žitnej odbočíte vľavo (zo smeru Pezinok z Púchovskej odbočíte vpravo) na Detviansku a po 550m na kruhovom objazde odbočte na 2. odbočke na Alstrovú a po 280m odbočte vpravo do Knižkovej doliny a potom už len 300m rovno alebo Autobusom č. 56 na zastávku Barónka.

Upozornenie: Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci účastníkov. Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť.

S podporou:

       


© TREECO 2015-2018