Propozície na Račiansky kros 2021 LETO

  • dodržiavať aktuálne plané rozhodnutia režimové opatrenia, usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19, viď. www.korona.gov.sk

Podmienkou účasti  bude predloženie negatívneho antigénového vykonaného dňa 5.6. alebo PCR testu 3.6.2021 alebo prípadne predloženie dokladov o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID.

Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba bola zaočkovaná 2. dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní

b) osoba bola zaočkovaná 1. dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami


Lesný beh cestičkami Malých Karpát s traťami 9 km a 15 km a detské behy.

Organizátor: PERUN o.z. a MČ Bratislava-Rača 

Miesto: amfiteáter, Knižková dolina, Bratislava – Rača

               Klik na  mapu štartu.

Termín: 6. 6. 2021 (nedeľa)

Čas: prezentácia od 8:30 hod. do 9:45 hod.

         štart na 15 km o 10:00 hod. a na 9 km o 10:10

         štart detských behov od 10:20 (preškoláci, 1.stupeň, 2.stupeň)

Registrácia: limit 300 bežcov (prihlášky budú potvrdené až po úhrade štartovného)

                       online vopred do 3.6.2021 https://pretekaj.sk/sk/podujatia/racianskykros2021leto

                      na mieste bude registrácia možná len do naplnenia limitu 300 účastníkov

Štartovné: 20 €, kartou alebo bankovým prevodom podľa pokynov z registračného systému


Vzdialenosť: 15,2 km / 446 m prevýšenie, stiahnutie na https://pretekaj.sk/sk/trate/492

ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Bystrické(415), Pod Pánovou lúkou, Malý Slavín, Malinský vrch (420), U Slivu, Pánova lúka (390), Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ

Kategórie: muži M (do 39r.), M40 (40.r-49r.) a M50 (50r.-59r.), M60 (nad 60r.)

                    ženy Z (do 39r.), Z40 (40r. - 49r.)Z50 (nad 50r.)


Vzdialenosť: 8,8 km / 320 m prevýšenie, stiahnutie nahttps://pretekaj.sk/sk/trate/493

ŠTART - Knižková dolina(205 m.n.m.), Vypálenisko(390), Zbojníčka(410), Pánova lúka (390), Pod Pánovou lúkou,

Pánova lúka (390),Vypálenisko (390), Malá Baňa (350), Knižková dolina( 205 m.n.m.) - CIEĽ

Kategórie: M9 (muži) a Z9 (ženy) s vekovým hendikepom

Rozhodujúci je rok narodenia.

 

Ceny: multifunkčná šatka coolmax (bufka) pre všetkých a prví traja v kategóriách dostanú trofeje a vecné ceny         

Občerstvenie: určite voda a to čo nám dovolia protipandemické opatrenia a vyhlášky

Tombola: budeme losovať online o vecné ceny pre účastníkov nasledujúci deň

Kontakt: Rasťo Uličný, tel.: 0907 397 379, mailto:racianskykros@gmail.com

             

Ako sa tam dostať: Klik na mapu alebo autom zo smeru z centra Bartislavy zo Žitnej odbočíte vľavo (zo smeru Pezinok z Púchovskej odbočíte vpravo) na Detviansku a po 550m na kruhovom objazde odbočte na 2. odbočke na Alstrovú a po 280m odbočte vpravo do Knižkovej doliny a potom už len 300m rovno alebo Autobusom č. 56 na zastávku Barónka.

Upozornenie: Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci účastníkov. Všetci prihlásení štartujú na vlastnú zodpovednosť. 


  • pri pociťovaní príznakov respiračných chorôb nezúčastniť sa uvedeného športového podujatia
  • v prípade zmeny protipandemickej situácie bude pretek organizovaný podľa opatrení  účinných v čase konania preteku. Všetky informácie a zmeny budú na našej stránke
  • organizátor behu je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených vyššie, do tohto dokladu je organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť
© TREECO 2015-2021