Kontakt

PERUN o.z.
Hečkova 24
831 51 Bratislava-Rača


IČO: 42 136 971

DIČ: nemáme pridelené

mob.: 0907 397 379

email: racianskykros@gmail.com


Registrovaný v evidencii Ministerstva vnútra SR sekcia verejnej správy.

Vložka č. VVS/1-900/90-32 851/


č.ú.: 2500827935 / 8330, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK09 8330 0000 0025 0082 7935

BIC: FIOZSKBAXXX
 © TREECO 2015-2023